Vizyonumuz & Misyonumuz

TRABZON-SPOR PLATFORMU AMAÇ – HEDEF – VİZYON - MİSYON

Bu Platformun Amacı;


Trabzonsporlu kongre üyeleri ve taraftarları ile birlikte Trabzonspor ruhuna uygun, birliktelik sağlamak;

Türkiye ile Dünya üzerindeki tüm taraftarlarımız ve sempatizanlarını bir araya getirmek;

Trabzon ve Türkiye'de Trabzon’ lunun kültürüne uygun, adaletli, ahlaklı, mert, cesur, devrimci, hak ve hukukun üstünlüğüne inanan, spor anlayışının hakim kılınması bilincine katkı sunup ülke ve dünya sporuna örnek olmak ,bu konuda akıl,bilgi,fikir ve proje üretmektir.


Hedefimiz;


Trabzonspor ' un geleneklerine bağlı, yasalar, tüzük ve etik kurallara duyarlı ve bu değerlere uyan yönetimler oluşturulmasına destek vermek, hesap vermek ve hesap sormayı demokratik hak olarak gören, açık ve şeffaf yönetim bilincini oluşturmaktır.

Trabzonspor ve ülkemizin spor alanında, fikri mücadelesine katkı vermek, spor kulüplerinin, özelde futbol kulüplerinin nasıl yönetilmesi gerektiği hakkında fikir proje oluşturmaktır.

Trabzon’ un öz değerleri ve kaynaklarının spor kültürü içinde daha güçlü yer alması bilincini oluşturup, kamuoyuna mal etmek en önemli amaçlarımızdandır.

Trabzonspor Platformu, siyaset üstü, Trabzonspor felsefesini kabul etmiş insanların buluşma ve özgürce fikir ve projelerini paylaşma yeridir.


Vizyonumuz Ve Misyonumuz;


Sporun sadece sermayedarların kölesi olmaktan ve sermayedarların yönetim tekelinde oyuncak olup, sürekli borç batağı sarmalında yuvarlanmasından kurtarılması bilincini oluşturmak;

Spor severlerin dahil olacağı, yönetimin taraftarı ve sporcuları ile birlikte yöneteceği spor kulüpleri modelini ortaya çıkarmak için çalışma yapmak;Projeler üretip spor severler ile kamuoyuna aktarmaktır.

Trabzonspor ruhu, spor hukuku, spor aşkı, spor bilgisi, spor kültürü, öz değerlerinin ürettiği kendi aklı ve spor ahlakı bu çatı altında olacaktır.

Trabzonspor Platformu; Sportmenliğe, Hakka, Hukuka, Akla, Ahlak, Adalete bağlı kalacaktır.


Bu Düşüncemiz Eğer Trabzonspor Yönetimine Yeniden Hakim Olursa;


Trabzonspor Ülke ve Dünya çapında ,özdeğerleri ile tarihi ve başarılı geleceği ile söz sahibi olacaktır. TS yönetimi Trabzonspor hakkında Doğru Kamuoyu Oluşturarak, Trabzonspor Klübünün tüm birimleri ile gelecek nesillere örnek olmasını sağlayacaktır. Eğer çizgiden sapmadan gidilirse, Trabzonspor Futbol klübü nün, ÖZdeğerlerine bağlı mücadeleci ve dinamik yapıda bir Vizyonu yeniden oluşacaktır.
SAHADA ,KASADA ,MASADA GÜÇLÜ BİR TRABZONSPORU OLUŞTURMAK HEDEFİYLE TFSP KURUCU ÜYELER ADINA HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDERİZ..