Trabzonspor’un tüzük tadilatı konulu olağanüstü kongresi yapıldı.


ibra tüzük

Toplantı tarihi  :  01 Temmuz Pazar 2018

Ben TS KONGRE üyesi ve TSPLATFORMU kurucu üyesi olarak uzun süredir yaptığım Tüzük maddeleri konusundaki çalışmalarımızın ve önerilerimizin sonucunu büyük bir merakla bekliyordum.

Levent Sekban olarak önerilerimi anlatmak için Genel Kurulda ilk konuşmayı Ben yaptım.

Tüzük Taslağına ekleme ve Çıkartmalarla ile ilgili görüşlerimi dile getirdim.

1)Trabzonspor kongre üyesinin ,
Diğer takımlara üye olmaması ve Bunun olmazsa olmaz şart olması.

2)Yeni Üye Alınma Sistemi ve Kriterlerinin kısaca anlatılması.TS Kongre üyesinin Seçme ve Seçilme Hakkının pekiştirilmesi.38 D bendindeki son sözü Kongre üyesi Söyler ifadesi Niye kaldırıldı.?diye sorulması,

3)Trabzonspor yönetim kuruluna seçileceklerin kriterlerinin tüzüğe konması.Mesela Siyasi parti üyesi olanların TS Yöneticisi Olamaması vs gibi

Konular anlatıldı.

4) Olağan Genel Kurulun hesap dönemi 20 Aralık değil 3 yılda bir Mayıs'ın 3. veya 4. hafta içinde yapılması gerekir.Tüzük Taslağının 29.Maddesinde Aralık ayında yapılması ısrar edilmekte..
BUNA karşı çıktık.29.Maddeyi Red sebebi saydık.

5) Madde 41 a fıkrasında yer alan Yönetim Kurulu maddesi Trabzonspor yönetim kurulunun imzalı önerisi sonucu yapılan oylama ile beraber yeni tüzükten çıkarıldı. Detayları var.

6)TrabzonSpor Seçim Sistemi ve Elektronik Sayım Sistemi İle ilgili Özgün önerilerimiz anlatıldı.Nitelikli oylamanın ne olması gerektiği ,Salt Çoğunluk un tarifi ve Oylamaların Sayımın nasıl hukuka ve vicdana uygun olacağı kısaca tarif edildi.

7)74.Maddede ,bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarına oy vermek için kullanılan Boş Oy Pusulasının,TS Kongre Üyesinin oy vermesini zorlaştırdığı ,Geçersiz oyları arttırdığını belirttik.
Bunun yerine Özgün Bir Seçim Sistemi ve Adayın İsmine Oy Pusulası sisteminin nasıl olması gerektiği çözüm önerileri ile beraber sunuldu.

8)Mali İşler ve Sorumluluklarla ilgili Maddelerden 84.Maddenin Temelde beğenildiği açıklandı ona ilave edilmesi gereken Mali sorumlulukla ilgili alt maddeler ve öneriler sunuldu.

9)Kulübün harcamaları ve yöneticilerin verdiği borcun yıllık gelirlerin yüzde onundan fazla olmaması ve bunların tüzüğe konması gibi öneriler yapıldı.

10)Tüzük Taslak Görüşmelerinde seçilen Yöntemin Yanlışlığının anlatılıp,
Olması gereken doğru,basit ve etkin görüşme ve yöntemin ne olması gerektiğinin sunulması gibi Konulara değinerek

yaklaşık 15 Dk konuştuk.


GENELDE Tspor u sistematik ve kurumsal bir şekilde yönetmeyi Sağlayacak iyi niyetli ama korumacı ve yetersiz değişikliklerin olduğu
Yeni TS Tüzük taslağı ve kongresinde görüşmeler sonucunda oylamaya geçildi.

264 Katılımcının
192 si evet,23 Ü Hayır ,49 u Çekimser Oyları ile

Yeni TSPOR TÜZÜK TASLAĞI KABUL EDİLDİ.

TÜM TRABZONSPOR VE TÜRK SPOR KAMUOYUNA HAYIRLI OLSUN.

L.S Yorum :Ben Bu Tüzük Taslağına
“Emeğinize ve Niyetinize Teşekkürler !!AMA Bu Yetmez HAYIR “ DİYEREK “RET” Oyu verdim.

Bunun Nedenleri ise,

-29.Madde de Genel Kurulun Mayıs Son hafta yerine,
Aralık ayında yapılmakta ısrar edilmesi,

-74.Madde Seçme ve Seçilme sistemi ile ilgili
Boş oy pusulalarına Oy verme yönteminin zor ve antidemokratik olması,

-38-d Maddesinde” Kongre Üyesi Son Sözü söyler ibaresinin “ sebepsiz yere kaldırılması,

Yukarıda bahsettiğim olmazsa Olmaz maddelerin Yeni Tüzükte yer almaması ,

-Tüzük Taslağını hazırlayan zihniyetin sanki TrabzonSpor Yönetiminin sadece belli bir elit tarafından yönetilmesini sağlamak için ,Kongre üyesi alma ,çıkarma ,seçme ve seçilme ile ilgili tüzük maddelerine,Gereksiz bazı korumacı ve kayırıcı maddeler koyması ve sudan sebeplerle bazı üyelerin çıkarılması gibi eylemlerin,
Ts Kongre üyesi İradesini bana göre hiçe sayma teşebbüsü olması ve Bundan rahatsızlık duymam,

Gibi Nedenlerle RET OYU KULLANDIM..

3 Aylık Yeni TS Yönetimini önce Tüzük tadilatından işe başladıkları için Tebrik ediyor ve destekliyorum.

Yalnız ,Bu Tüzük ,Sahada Kasada Masada Güçlü TrabzonSpor için yetmez.

Bence kısa Bir süre sonra Bir Tüzük Tadilat kongresi daha yapılırsa,TS tüzüğüne olması gereken maddeleri Genel Kurul iradesi ile tadil edilip ilave edilirse
TS En az 30 yıl çok rahat yönetilir.

Tekrardan,
TÜM TRABZONSPOR VE TÜRK SPOR KAMUOYUNA Yeni Tüzüğümüz HAYIRLI OLSUN.

Sevgiler ve Saygılar

LevenT Sekban

SAHADA ,KASADA ,MASADA

GÜÇLÜ BİR TRABZONSPOR İÇİN

ÇALIŞIYORUZ.

#tsplatformu ,
#trabzonsporplatformu

www.tsplatformu.com çok yakında yayında olacak.