GENEL KURUL DİVANININ İLK AÇIKLADIĞI SEÇİM SONUÇLARI HAKKINDA GENİŞ AÇIKLAMALAR


Levent SEKBAN

Makale tarihi  :  31 Mart Cuma 2023


GENEL KURUL DİVANININ İLK AÇIKLADIĞI SEÇİM SONUÇLARI HAKKINDA GENİŞ AÇIKLAMALAR / Levent Sekban -30-03-2023


LevenTSekban Açıklama

TS Mart 2023

Genel Kurul Divanı tarafından yapılan açıklamaya göre , tüm sandıklardaki (19 adet Sandık)verilen Oy Sayısı 1231 ;

Geçersiz oy sayısı 104 ;

Geçerli oy sayısı 1127 olarak açıklanmıştır.

Sn Başkan Ertuğrul Doğan 919 oy almış

Geçerli oyların 208 ini alamamıştır.

Bu geçerli oylar Beyaz listede kullanılmış

Diğer Bağımsız Adayların aldıkları oylar,Yapılan Açıklamada yer almamıştır..

Beyaz listede verilen ,208 geçerli oyun 6 Adayımıza geçerli olarak verildiği sanılmaktadır.


Ayrıca 6 Bağımsız Adayın rakibi olan
14 asil üye ,7 Asil üyeden oluşan
Sn Ertuğrul Doğan ın Ynt Kurulu üye adayları Mavi Listeyi oluşturmakta idi.

Beyaz Listeye el ile yazılıp oy verilen 6 bağımsız adayın karşısında,
21 kişilik Yönetim kurulu listesinde bulunan adayların ,
Her birinin mavi listede kaç oy aldığı ,beyaz listede kaç oy aldığı açıklanmamıştır.
Bunun için oy pusula ve sandık tutanaklarını inceleme hakkımızı kullanacağız.

İnceledikten sonra duruma bakacağız.


Açıklamada

Ertuğrul Doğan ın adının yer almadığı ve geçerli olarak Beyaz Listede elle yazılarak verilen oyların sayısının 208 olduğu ortaya çıkıp ,yer almasına rağmen,
Bu oyların sahibi olması muhtemel, Levent Sekban,Deniz Erçin,Harun Özdemir, Recep Bakırtaş ,Muhammet Başkan ve Aydın İskender adlı arkadaşlarımızın oylarının içine sonuç açıklamasında dahil edilmediği tespit edilmiştir.

Bu oyların kamuoyuna açıklanmaması veya yanlış açıklanması Kamuoyunu yanlış yönlendirmektir.

Bunun düzeltilmesini bekliyoruz, düzeltilmezse biz inceleyip sonucu açıklayacağız.

Açıklanana göre
Beyaz Liste’ye verilen oylar
Levent Sekban 60, Harun Özdemir 55, Recep Bakırtaş 54,
Deniz Erçin 52,Aydın İskender 54,Muhammet Başkan 54

Geçerli oy toplam 329,10 adet geçersiz oylarla birlikte Beyaz Liste de adımızın geçtiği toplam oy 339 dur.

Bu oyları da dahil edersek Toplam 6 Bağımsız adayın TOPLAMDA 329 +208 =537 geçerli oy aldıkları sanılmaktadır


Ayrıca, Beyaz Liste’ye Levent Sekban’ın Kendi oy kullandığı 9 nolu Sandıkta,

Kendi elyazısıyla kullandığı ,zarfın içine yine kendi eliyle tek beyaz liste koyduğu ,

geçerli olması gereken ve sandığa kendi eliyle attığı oy pusulası,

Bilinmeyen kişiler tarafından Zarfın içine ikinci bir liste konarak,

zarftan 2 liste çıktığı için geçersiz sayılmış,bu durum gözlemlenerek müdahale edilmiş ,

tutanak altına alınmıştır.

Aynı durum 9 nolu sandıkta,toplam 6 adet beyaz listede verilen geçerli oya daha gizli eller tarafından uygulanmış,bu durum da tuttuğumuz tutanakla
kesin tespit edilmiştir.

BU SAYI SADECE 9 nolu sandıkta tespit edilendir. Diğer sandıklardan yeterli bilgi gelmemiştir.

Dolayısıyla ,bu durumun yapılan oy tasnifini ve seçim sonuçlarını sakatladığı şüphesi uyandırmıştır. Levent Sekban tarafından durumu detayları ile anlamak için

Genel Kurul Divanına Dilekçe verilmiştir.

Asil Üye Adayı olmasının verdiği haklara dayanarak, Dilekçede 19 sandığın her birinde ayrı ayrı olarak ,oy pusulaları ve sandık tutanakları görülmek istenmiş,
ve aşağıdaki bilgiler yasal haklarımıza dayanarak talep edilmiştir.

Tekrar ediyorum seçim sonuçlarına itiraz henüz edilmemiştir.

Sadece yasal hakkımıza binaen inceleme talep edilmiştir.

Her bir 19 sandıkta,Verilen Oy sayısı,Geçerli oy sayısı,Geçersiz oy sayısı,
Başkan Adayı oy sayısı,Mavi Liste (Sn Ertuğrul Doğan ın 14 Asil ,7 yedek üye )ye verilen geçerli oy sayısı ,
Beyaz listede Bağımsız adaylara ve diğer yönetim kurulu üyeleri adaylarına verilen oy sayısı ve tutanakları incelenmek istenmiş ve bu konuda GENEL KURUL ESNASINDA dilekçe yazılmıştır.Bu konudaki dilekçe Genel Kurul Divan başkanlığına Ve Divan Kurulu Başkanlığına teslim edilmiş ,talep istemimize cevap verilmemiş bu durum da tutanak altına alınmıştır.


Bizlerin sosyal medyada açıkladığı rakamlar ve içerikler Genel kurul Divan Başkanının yaptığı manipülatif açıklamayı deşifre eder nitelikte olup 6 bağımsız adayın almış olduğu TOPLAM 329 oyu yine kendi verdikleri rakamlara göre içermektedir. Beyaz Liste TSP TrabzonSpor Yönetim kurulu ASİL ÜYE adayları,TOPLAM 6 KİŞİ, Deniz Erçin -52 Levent Sekban-60 Harun Özdemir-55 Recep Bakırtaş-54 Muhammet Başkan-54 Aydın İskender -54 Toplam
329 geçerli oy almıştır.
Sonuçta 21 kişilik Yönetim kurulu listesi de toplu oy olarak sayılmaktadır.
İlk Açıklamalarında Mavi Listedeki Yönetim kurulu üyelerinin kaç geçerli oy aldıklarını açıklamamamışlar,Tüzüğümüzün 81.Maddesine göre sayılması gereken oyları bu maddeye göre yanlış saymışlar ve sonuçları yanlış açıklamışlardır.

Sn Genel Kurul Divan Başkanının yaptığı Açıklama ve sonuçlar daha sonra düzelttiği ve yeni yaptığı açıklama aynı dosya içinde yapılmış olup bu yazının ekindedir, sosyal medya sayfasından alınmıştır.


Bu GENEL KURUL DİVAN BAŞKANI Açıklama metnini detaylandırırsak,

SONUÇ :
Genel Kurul Divanından Yapılan ilk Açıklamaya göre
26 Mart 2023 Seçimli Kongresinde Oy kullanma hakkı olan
9278 Delegeden, 1231 i oy kullanmış,1127 si geçerli sayılmış, 104 geçersiz oy bulunmaktadır.
Başkan Ertuğrul Doğan 919 geçerli sayılan oy almış,yani geçerli oyların 208 ini alamamış,
Geçerli olan bu oylar beyaz listede 208 oy pusulası olarak yer almış,bu oy pusulalarında bağımsız adaylara 208 geçerli oy verilmiş olması gerekmektedir.Açıklamada buna yer verilmemiştir.
Açıklamada ,Bağımsız adayların oylarının En yükseği 60 olarak gösterilmiştir.
Bu açıklama eksik, yanlış ve manipülatiftir.
Ayrıca ilk açıklamada
Bağımsız adayların rakibi olan 1 başkan+ 21 kişilik Mavi Listede bulunan yönetim kurulu adaylarının her birinin kaç oy aldığına yer verilmemiştir. Levent Sekban ın kendi kullandığı oy zarfı da içinde mavi liste çıktığı için geçersiz sayılmış bu ve bunun gibi toplam 10 adet geçersiz sayılan oya itiraz edilmiş ama Genel kurul Divan Başkanı tarafından nedeni bilinmeyen bir asabiyet ve örtbas etme refleksi gibi görünen bir davranış şekli gözlemlenmiştir.Bu şekilde sayılan pusulaların sonucu halen bilinmemektedir.

Genel kurul Divan Başkanının ilk okuduğu açıklamadan sonra , Sn Levent Sekban’ın ,yaptığı analiz sonucu,
Sn Doğan,Yönetim Kurulu Listesi Adayları Mavi Liste
(14 Asil Üye,7 Yedek Üye-Toplam 21 kişi) nin
580 geçerli oy alarak seçildiği sanılmaktadır,Yalnız bu açıklanmamıştır.
Bireysel Yönetim kurulu ASİL ÜYE adaylarının Geçerli oyu TOPLAM 6 KİŞİ 329 dur.
Bağımsız adayların yasal haklarına dayanarak yapacakları inceleme talebine halen cevap verilmemiş,Divan kurulu Başkanı topu Yönetime atmıştır.Seçimde aday olan kişilere bu bilgiyi vermemek suç kapsamına girmektedir.

Genel Kurul Divanından Yapılan yazılı olarak yapılan ve ekte bulunan
2.Açıklamaya göre yine önceden
1231 oy kullanılan,1127 si geçerli sayılmış olan , ve 104 geçersiz oy un olduğu ilk sayım sonucunun değiştiği,TOPLAM yine 1231 oy kullanılıp,
1184 ünün geçerli sayıldığı,önceden 919 olan Sn Ertuğrul Doğan’ın geçerli sayılan oyunun 1157 oy a yükseldiği ,yani 238 geçerli oy arttığı belirtilmiştir.Son olarak
Mavi Listedeki Yönetim Kurulu üyelerinden En az oy alanın 1007 ,En fazla oy alanın 1104 oy aldığı açıklanmış ama Bağımsız Adayların herbirinin kaç oy aldığı açıklanmamıştır.

AYRICA BU AÇIKLAMA ÇOK BÜYÜK BİR ÇELİŞKİ BARINDIRMAKTADIR..

ŞÖYLEKİ,
Önceki Açıklamaya göre Hazirun sayısı 1231
Geçerli oy sayısı 1127 ,Başkan Ertuğrul Doğan 919 oy almışken,
2.yazılı açıklamada,hazirun sayısı Aynı
1231, Geçerli oy sayısı 1184 (yani 57 oy daha artıyor)
Başkan Ertuğrul Doğan ‘ında oylarının 1157 oya yükseldiği yani 238 oy arttığı söyleniyor

YALNIZ ERTUĞRUL DOĞAN IN 238 geçerli oy daha aldığı açıklanırken ,
Bir önceki açıklamaya göre artan geçerli oy SAYISININ 1184-1127= SADECE 57 DAHA FAZLA OLDUĞU UNUTULUYOR.

238-57=181 ADET FAZLA MAVİ LİSTE OY PUSULASININ

ZARFLARIN İÇİNE ATILDIĞI ŞÜPHESİ BURADAN DOĞUYOR.

SADECE BU AÇIKLAMA BİLE ZARFLARIN İÇİNE SONRADAN OY PUSULALARI ATILDIĞI ŞÜPHESİNİ UYANDIRMIŞ SEÇİMLERİ SAKATLAMIŞTIR.

ZARFLARIN İÇİNE KENDİ OY VERDİĞİ ZARFTA BİLE MAVİ LİSTEYE RASTLAYAN
ADAY OLAN LEVENT SEKBAN BU DURUMU ANLAMAK İÇİN OY PUSULALARINI VE TUTANAKLARI TABİİ Kİ İNCELEMEK İSTEMİŞTİR.


ŞİMDİ TRABZONSPOR BAŞKANLIK VE YÖNETİM KURULU SEÇİMLERİNİ YÜRÜTEN SAYIN GENEL KURUL DİVAN BAŞKANINA VE AYNI KİŞİ OLAN DİVAN KURULU BAŞKANINA SORUYORUZ.

1)YÖNETİM KURULUNA SEÇİLEN ADAYLARDAN ,BİRİ ASİL, BİRİ YEDEK ÜYE OLAN 2 KİŞİNİN GENEL KURULA GİRME VE ADAY OLMA YETKİSİ OLMADIĞI HALDE NASIL ADAYLIK BAŞVURUSUNDA BULUNDU?BU KİŞİLERİN MAZBATASINI VERDİNİZ.İPTAL EDECEKMİSİNİZ?YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİ DÜŞÜRÜLECEK Mİ?

2)SAYILAN VE TASNİF EDİLEN OYLAR TÜZÜĞÜMÜZÜN 69,70,71,75,76 VE 81. MADDELERİNE GÖRE SAYILDI MI? YOKSA TÜZÜK DIŞINA ÇIKILARAK MI OY TASNİFİ YAPILDI?BUNDA DAHLİNİZ NEDİR.?

3)TÜZÜKTE BAĞIMSIZ ADAYLARA OY PUSULASI BASTIRILMAZ DENMESİNE RAĞMEN NİYE BASTIRABİLİRİZ DEDİNİZ.? BU KONUDA TÜZÜK DIŞINA ÇIKMADINIZ MI ?
AYRICA BAĞIMSIZ ADAYLARIN EŞİT YARIŞMA ŞARTLARININ OLUŞMASI İÇİN SANDIK KABİNLERİNE BİZİM KOYDUĞUMUZ SADECE İSMİMİZİN GEÇTİĞİ BİLGİLENDİRME LİSTELERİ NEDEN ÇIKARTILDI?OY VERECEK GENEL KURUL ÜYESİ BİZİM ADAY OLDUĞUMUZU NEREDEN BİLECEK?

4)GENEL KURUL ESNASINDA GENEL KURUL ÜYESİ OLMAYAN KİŞİLER VE TARAFTARLAR NEDEN GENEL KURUL SALONUNA ALINDI?BU SUÇ DEĞİL Mİ?

5)YAPTIĞINIZ AÇIKLAMANIZDA 57 TANE DAHA ARTTIĞI SÖYLENEN GEÇERLİ OY SAYISI ERTUĞRUL DOĞAN’IN SONUCUNU AÇIKLARKEN NİYE 238 OY DAHA ARTMASINA NEDEN OLDU?

6)BU 238 -57 =181 ADET MAVİ OY PUSULASI NEREDEN GELDİ? ZARFLARIN İÇİNE ÇİFT OY PUSULALARINI HANGİ ELLER VE NASIL KOYDU?GENEL KURUL ÜYESİ OLMAYAN VE GENEL KURULA AİDATINI ÖDEMEDİĞİ İÇİN GİRME HAKKI BULUNMAYAN KİŞİLERİ SALONA ALDINIZ.ACABA BUNLAR MI OY KULLANDI?

7)BEYAZ LİSTEDEKİ OYLAR ARTMIŞSA ,BAĞIMSIZ ADAYLARIN OYLARININ ARTMIŞ HALİNE NİYE 2.YAZILI AÇIKLAMANIZDA YER VERMEDİNİZ.BU AÇIKLAMALAR MANİPÜLASYON DEĞİL Mİ? TARAFSIZ OLMASI GEREKEN, SEÇİM KURULU VAZİFESİ GÖREN GENEL KURUL DİVANI TARAFSIZLIK İLKESİNİ BOZMUYOR MU?

8)TÜZÜĞÜN 81.MADDESİNDE AÇIKÇA “ÜZERİNDE ÇİZİK OLAN OY PUSULALARI GEÇERSİZ SAYILIR” DEDİĞİ HALDE NEDEN TÜZÜĞÜN AMİR HÜKMÜNE UYMAYIP SADECE ÇİZİLEN KİŞİLERİ GEÇERSİZ SAYIP DİĞERLERİNİ GEÇERLİ SAYDINIZ,AYNI KURALI BAĞIMSIZ ADAYLARA OY VERİLEN BEYAZ LİSTEDE UYGULADINIZ MI?UYGULADIYSANIZ DA TÜZÜĞE AYKIRI DAVRANMIŞ OLMADINIZ MI?

9)NEDEN, ADAYLARDAN LEVENT SEKBAN IN ,YASAL HAKLARINA DAYANARAK ,26 MART GÜNÜ GENEL KURUL DİVANINA VERDİĞİ İNCELEME TALEBİ DİLEKÇESİNE CEVAP VERMEDİNİZ? VE AYNI DİLEKÇE DİVAN KURULUNA VERİLİP CEVAP İSTENDİĞİNDE PERSONELİ İZNE ÇIKARARAK AYAK DİREDİNİZ? TOPU NEDEN YÖNETİM KURULUNA ATTINIZ?BURADAKİ MUHATAPLIK SİZE AİT DEĞİL Mİ?

10)GENEL KURUL ESNASINDA SEÇİMLERİN SONUNDA AÇIKLANAN 1127 GEÇERLİ OYUN 919 UNU ALIP 208 İNİ ALAMAYAN SN BAŞKAN ERTUĞRUL DOĞAN’IN OYLARININ NE OLDU DA ARTTIĞINI AÇIKLADINIZ?PEKİ NEDEN ARTTIĞINI DOĞRU AÇIKLAMADINIZ?

11)GENEL KURUL ESNASINDA SEÇİM SONUNDA YAPTIĞINIZ AÇIKLAMAYA GÖRE 208 ADET ELLE BEYAZ LİSTEDE YAZILARAK KULLANILAN GEÇERLİ OYLARIN OLDUĞU ANLAŞILIYOR.
BU OY PUSULALARINDAN BAĞIMSIZ ADAYLARA SADECE MAXİMUM 60 ADET Mİ OY ÇIKTI?
BUNUN DOĞRU OLDUĞUNA NASIL İNANALIM ?
YENİDEN OYLARI SAYDIĞINIZ 1184 GEÇERLİ OY,ÖNCEKİ AÇIKLAMAYA NAZARAN 57 ADET DAHA ARTMIŞTI.ERTUĞRUL DOĞAN IN OYLARI NASIL OLDU DA 238 ADET ARTTI?
BU AÇIKLAMALAR MANİPÜLASYON VEYA AÇIKLAMA HİLESİ DEĞİL Mİ?GENEL KURULU NİYE DOĞRU BİLGİLENDİRMİYORSUNUZ?BU SUÇ DEĞİL MİDİR?

12)BAĞIMSIZ ADAYLARIN OYLARI ,2.AÇIKLAMANIN SONUNDA NE KADAR ARTTI ? NE OLDU? BUNU NEDEN AÇIKLAMADINIZ? BU AÇIKLAMALAR MANİPÜLASYON VEYA AÇIKLAMA HİLESİ DEĞİL Mİ?GENEL KURULU NİYE DOĞRU BİLGİLENDİRMİYORSUNUZ?BU SUÇ DEĞİL MİDİR?

13)ZATEN BU BEYAZ LİSTE BAĞIMSIZ ADAYLARI KALEMLE YAZMAK İÇİN KULLANILAN OY PUSULASI DEĞİL Mİ İDİ? AYRICA TÜZÜĞÜMÜZDE 81.MADDEDE
BEYAZ LİSTEYE BAŞKAN DAHİL EN AZ 8 KİŞİNİN YAZILIP DA GEÇERLİ SAYILACAĞI MADDE OLMASINA RAĞMEN ,BİREYSEL ADAYLARIN İSMİNİN TEK YAZILSA BİLE SAYACAĞINIZI NİYE AÇIKLADINIZ?BU TÜZÜĞE AYKIRI BİR AÇIKLAMA DEĞİL Mİ?
BAĞIMSIZ ADAYLARIN OYLARINI HANGİ KRİTERE GÖRE SAYDINIZ?YAPTIĞINIZ AÇIKLAMAYA GÖRE Mİ? TÜZÜĞÜMÜZÜN 81.MADDESİNE GÖRE Mİ?
YOKSA SİZE VERİLEN TALİMATA GÖRE Mİ?YOKSA KAFA KARIŞIKLIĞI YARATTIĞINIZ İÇİN HERKES KAFASINA GÖRE Mİ SAYDI?

14)İLK AÇIKLAMADA104 GEÇERSİZ OY VARDI ,2. YAZILI AÇIKLAMADA 1231-1184=47 ADET GEÇERSİZ OY BULUNMAKTA ,GEÇERSİZ OYLARIN HANGİ KRİTERE GÖRE GEÇERSİZ SAYILDIĞI VE BU KİRTELERİN TÜZÜĞÜN 81.MADDESİNE UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BİLGİ VERİRMİSİNİZ?

15) SONUÇ OLARAK TÜZÜĞÜN İLGİLİ MADDESİNE GÖRE GEÇERSİZ SAYILMASI GEREKEN OYLAR BULUNMAKTADIR.Kİ BUNLARI BAŞTA 104 GEÇERSİZ OY OLARAK AÇIKLADINIZ.AMA OY TASNİF YÖNTEMİ KRİTERE BAĞLI OLMADIĞI İÇİN BU BAŞTAKİ GEÇERSİZ SAYILAN OY RAKAMI O DA ŞÜPHELİDİR.
YAZILI AÇIKLAMANIZDA DAHA SONRA OYLARIN ÇİZİK YÖNTEMİYLE SADECE ÇİZİLEN ADAYLARI GEÇERSİZ SAYDIĞINIZI SÖYLÜYORSUNUZ GEÇERSİZ OY SAYISI 57 DEN 47 YE DÜŞMEKTE .BU KRİTERE GÖRE OY TASNİFİ YAPMAK KÜLLİYEN YANLIŞ OLMUYOR MU?
SEÇİMLERİ SAKATLAMIYOR MU?

16)İŞTE TÜZÜĞÜN 81.MADDESİNE GÖRE YAPTIĞINIZ BU MANİPÜLASYON ,YÖNETİM KURULU SEÇİMLERİNDE ÖNE ÇIKAN BAĞIMSIZ ADAYLARIN ÖNÜNÜ KESMEK, RAKİP MAVİ BLOK LİSTENİN OYLARINI AZALTIP BAĞIMSIZ ADAYLARIN OYLARINI YÜKSELTEN,GENEL KURUL ÜYESİNİN İRADESİNİ ENGELLER VE SEÇİM SONUÇLARINI DOĞRUDAN SAKATLAR.
BU DURUM ÖNCELİKLE OYLARIN YENİDEN SAYILMASINI BELKİ DE İNCELENDİKTEN SONRA SEÇİMLERİN VE GENEL KURULUN İPTAL EDİLİP YENİDEN YAPILMASINI GEREKTİRİR.
YAPTIĞINIZ BU MANİPÜLASYON SUÇ DEĞİLMİDİR? SAYIN ALİ SÜRMEN?


ÖZETLE

Sn Başkan Ertuğrul Doğan’ı TrabzonSpor
Başkanlı’ğına seçildiğinden dolayı tebrik ederiz.
Kendilerine Başarılar dileriz..
Ancak Sandık tutanaklarında gözlemci sıfatıyla, Yönetim Kurulu Üye Adayları seçimi sonucu yapılan oy tasnifindeki usulsüzlük tespit edilmiş, Bu konuda ,TS bireysel Yönetim kurulu Asil üye adayı Levent Sekban’ın ,kanuni haklarına dayanarak Divana verdiği ,oy pusulaları ve sandık tutanaklarını inceleme talebi dilekçesi işleme konmuştur.

Yalnız Yönetim kurulu Seçimlerinde çok ciddi şaibeler var.
O yüzden Yönetim Kurulu üyelerini şimdilik tebrik etmiyoruz.
İnceleme yapıldıktan sonra gerçekler açığa çıktıktan sonra bunu yapacağız.

TrabzonSpor için hayırlı olsun.

TrabzonSpor Kamuoyuna saygı ile duyurulur

Saygılarımla

LevenT Sekban 11498

Levent SEKBAN TSP TRABZONSPOR YÖNETİM KURULU - Asil Üye Adayı

L.S


1)GENEL KURUL DİVANININ İLK AÇIKLADIĞI SEÇİM SONUÇLARI HAKKINDA GENİŞ AÇIKLAMALAR

Bu yazıyı okursanız
Olası seçim hilelerinin
Nasıl tespit edildiğini ,Matematikle YALANLARIN nasıl ortaya çıktığını,

Bizzat yaşadıklarımdan yola çıkarak görürsünüz..

LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ

Saygılarımla

LevenT Sekban

https://www.facebook.com/100063686934933/posts/pfbid02gDJV7ySr2adSSZWA1n7bC2vFzuJvSQ4ua3FmFsK5tqwFJ4W6276V758KmqRhhDDl/?mibextid=cr9u03

Kendi Açıklamaları ile kendi yalanlarını açığa vuruyorlar ,Yaptığım hesaba göre
Sadece kendi açıklamalarından Yola çıkarak
181 adet mavi liste oy pusulası Zarfların içine konmuştur
İnceleme yaparsam daha detaylar da ortaya çıkacaktır.


1)TrabzonSpor Kongresi Seçim Sonuçları L.S Açıklamalar 1)

https://fb.watch/jzlrRYQVqm/?mibextid=cr9u03


2)Seçim Sonuçları hakkında L.S Açıklamalar
2)

https://fb.watch/jyvzGZO040/?mibextid=cr9u03

3) TrabzonSpor Seçimli Kongresinde Seçim Hilesini

Suçüstü yakaladım L.S

https://fb.watch/jzGnCt3plK/?mibextid=cr9u03


KAYNAKLAR:gazete haberi LEVENT TAN Tüzük delik deşik!
https://medium.com/@leventtan/t%C3%BCz%C3%BCk-delik-de%C5%9Fik-4cadf62de6fc

https://twitter.com/leventtan/status/1640970674146557953?s=08